O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Ásotthalom

Az Ásotthalmi Láprét Ásotthalomtól délkeleti irányban, pár kilométerre található. Ez a terület a Duna-Tisza köze déli részének botanikai szempontból legkiemelkedőbb védett területe, sokszínűsége és egyedülállósága miatt hívják Csodarétnek is. A területen több társulás típus is megtalálható: a buckatetőkön pusztai csenkeszes (Festuca rupicola) homokpuszta-rét, a mélyebb területeken dolomit-lejtő sztyepprét, a buckaközökben serevényfüzes (Salix rosmarinifolia), a buckákat szegélyező mocsárréten kékperjés (Molinia) láprét, a legmélyebb részeken, illetve a területen átvezetett Kőrös-éri Főcsatornában nádas alakult ki. Az itt található 251 növényfajból 19 védett, és 3 fokozottan védett. Utóbbiak közül legértékesebb a fokozottan védett mocsári kardvirág (Gladiolus paluster). A területen található 50-60 000 tő a világállomány csaknem 50 %-át teszi ki. Nagyobb tömegben fordul elő a fokozottan védett egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) és a szintén fokozottan védett növényként számon tartott, a kosborfélékhez tartozó pókbangó (Ophrys sphegodes).

 

A területen található védett növény a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnodenia conopsea), az agárkosbor (Orchis morio), a mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), a poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), a vitézkosbor (Orchis militaris), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), a buglyos szegfű (Dianthus superbus), a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis), a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) vagy a fehérmájvirág (Parnassia palustris).

 

Az Ásotthalmi Láprét nem csak botanikai, hanem zoológiai szempontból is értékes. A terület igen gazdag ízeltlábúakban, csak bogarakból (Coleoptera) mintegy 350 fajt ismernek, de becslések szerint több mint ezer faj élhet itt. A nagyszámú ízeltlábú több madárnak is biztos táplálékforrást biztosít, ennek köszönhetően számos védett madárfaj található a területen, így előfordul például a fokozottan védett szalakóta (Coracias garrulus) is.

Képek
Egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) - Sofranul de luncă de primavara
Pókbangó (Ophrys sphegodes) - Orhidea păianjen
Szibériai nőszirom (Iris sibirica) - Stânjenelul sălbatic
Vitézkosbor (Orchis militaris) - Orhideea militară
Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis) - Orhideea piramidală
Mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris) - Orhideea de mlastină