O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Sándorfalva

Sándorfalva határában több védett terület is található, ezek közül is kiemelkedő a településtől délre található, fokozottan védett Fehér-tó.  Az egykori szikes tóból kialakított halastórendszer hazánk egyik legrégibb védett területe. A Fehér-tó gazdag madárvilága miatt kiemelt fontosságú, része a Natura 2000 hálózathoz tartozó Alsó-Tisza-völgy (HUKN10007) különleges madárvédelmi területnek (SPA), illetve része a vizes élőhelyek és vízi madarak védelmére létrehozott, nemzetközi jelentőségű területekhez tartozó Pusztaszer ramsari- területnek is. A Fehér-tó több, fokozottan védett madár élőhelye, mint a nagy kócsag (Egretta alba), kis kócsag (Egretta garzetta), gólyatöcs (Himantopus himantopus), kanalas gém (Platalea leucorodia) vagy a vörös gém (Ardea purpurea).

 A Tisza vonalával párhuzamosan helyezkedik el a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozó, rendkívül változatos Sándorfalvi-erdő (Vöröscsárdai erdő). Ezt a nagy kiterjedésű, egybefüggő erdőterületet homokra telepítették, találunk benne homokbányát, homoki gyepeket, szikes laposokat, telepített lombhullató- és tűlevelű erdőket és természet közeli erdőfoltokat hazai nyárasokkal, tölgyesekkel. Több hegyvidéki növényfaj is megtalálható itt, amelyek valószínűleg régebbi betelepítés során kerültek a területre, az Alföldön nem honosak. Ezek közül a pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), illetve a szártalan kankalin (Primula vulgaris) természetvédelmi oltalom alatt áll. Tisza menti elhelyezkedésének köszönhetően nagyon fontos madárvonuló hely, az év során több mint száz madárfaj figyelhető meg, melyek közül 62 fészkelt is már a területen. Jelentős részük természetvédelmi oltalom alatt áll, ezek közül természeti szempontból legfontosabb a fekete harkály (Dryocopus martius), a szalakóta (Coracias garrulus) valamint a lappantyú (Caprimulgus europaeus).