O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Borosjenői várkastély

                             

                                   - épített örökség -

Története

A borosjenői vár első írásos említése castri Jeneu néven 1295-ből maradt fenn. Az akkori királyi várat az elkövetkező évszázadokban többek között a Losonczy család, János Zsigmond, Borbély György karánsebesi bán birtokolta, a törökök 1566-tól 1595-ig uralkodtak felette. A jelenlegi várat 1645-1652 között a Rákócziak építették. 1660-ban a Borosjenőn áthaladó Evlia Cselebi török utazó a következőképpen írta le az erődítményt: „E városon belül, a várban csinos kis váracska [...]. Négy szögletén deszkatetejű négy erős torony van, mely falának szélessége húsz láb. E belső várnak egy nyugatra néző kapuja van, ennek árka is tele van folyóvízzel.

Az 1848-49-es szabadságharc fontos történelmi eseménye fűződik hozzá: 1849. augusztus 21-én Vécsey Károly, vértanú tábornok itt adta meg magát az orosz Rüdiger tábornoknak. A sokáig Erdély legfontosabb végvárai közé tartozó épületet 1885 után honvéd kaszárnyának használták, a II. világháborút követően pedig kisegítő iskola és nevelőintézet működött itt fogyatékkal élő gyerekek számára. Utoljára a '70-es évek elején újították fel. A reneszánsz stílusban épült, szabályos alaprajzú, négy sarokbástyás várkastély teljes körű felújítására 2019 nyarán nyílt lehetőség: a tervek szerint a megújult műemlék kulturális rendezvényeknek ad majd helyet.

Tudtad-e?

  • Az Árpád-kori település "Boros" előtagja a helység bortermelő múltjára utalhat.
  • A reneszánsz építészeti stílus Itáliából ered; a mesterek az olasz építészeti jegyeket vegyítették a helyi megrendelők elképzeléseivel.
  • A vár délnyugati oldalán álló egykori török mecsetet 1693 után katolikus templomként használták, egészen Borosjenő plébániatemplomának 1858-as felépítéséig.
  • Vajda Sándor: A borosjenői vár. In: A honismeret szolgálatában. Köszöntők és tanulmányok Dukrét Géza 70. születésnapja alkalmából; szerk. Péter I. Zoltán; Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság–Varadinum Script, Nagyvárad, 2012 323-332.
  • http://muemlekem.hu/hatareset/Borosjeno-vara-Borosjeno-1784