O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Ásotthalom; Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium épületegyüttese

 

                  - épített örökség - 

Története

Az 1851-ben megalakult „Magyar Erdészegylet” céljai között szerepelt, hogy az „alsóbbrendű műszaki személyzet részére tanintézet létesítessék”. 1866-tól az Országos Erdészeti Egyesület vette át és képviselte a magyar erdők ügyét, és a kezdetektől következetesen harcolt az alsó fokú erdészeti szakoktatás megteremtéséért. Az Egyesület Szakoktatási Bizottsága, melynek tagjai Bedő Albert, Fekete Lajos, Hofmann Antal és Wagner Károly voltak, 1877-ben két erdőőri szakiskola felállítására tett javaslatot.

Az 1879. évi, úgynevezett „Első erdőtörvény” szerint az állami és jogi személyek erdőbirtokain „a törvény kihirdetésétől (1879. június 14.) számított 10 év letelte után kizárólag csak olyan erdészek lesznek alkalmazhatók, akik bizonyítvánnyal képesek igazolni, az erdőőri szakvizsgát...” Az ugyanebben az évben pusztító nagy árvíz szinte teljesen romba döntötte Szeged városát. Az újjáépítést királyi biztosként Tisza Lajos irányította, aki egyúttal az Országos Erdészeti Egyesület elnöki tisztét is ellátta. Bedő Albert, országos főerdőmesterrel meg tudták győzni a minisztert, hogy itt a legjobb alkalom az erdőőri szakiskola megépítésére.

Az iskola felépítésének tervezett költsége 36189 Ft 37 krajcár volt, a város az iskola létesítését földterület biztosításával és készpénzzel is segítette. Az elkészült tervek szerint az iskola Szeged város legerdősebb területén, Várostanyán (a mai Ásotthalmon) épülne fel. Az iskola építése gyors ütemben indult meg: másfél év múlva, 1883. október 10-én Bedő Albert országos főerdőmester átvette az iskolát Pálffy Ferenc szegedi polgármestertől. Az iskola alapításával egyidejűleg Szeged városa 8976 hold erdejéből 665,1 holdat adott át. A tanítás 11 hallgatóval és 2 tanárral indult meg. Egy korabeli leírás szerint: „Mint első az országban ennek szervezete minden példánykép nélkül, önállólag és függetlenül volt fejleszthető, és így a kezdet nehézségeivel erősebben küzdött.”

Leírása

Az iskola 130 éve áll az erdészeti szakoktatás szolgálatában, épületegyüttese ezen időszak alatt építkezések, bővítések során nyerte el mai képét. Jelenlegi főépületét 1905-ben adták át. Az iskola 1961 óta viseli alapítójának, a székely származású Bedő Albert országos főerdőmesternek a nevét, kinek kőből készült mellszobra az iskola főépülete előtt áll. Az 1962-ben felavatott kőszobor Madarassy Walter szobrászművész alkotása. Bedő Albert bronzból készült mellszobra pedig az iskola főépületében látható. A 2002-ben felavatott szobor Stróbl Alajos szobrászművész eredeti, Sopronban található alkotásának míves másolata.

Az iskola épületén emléktáblák őrzik az 1883-as megnyitást és Ferenc József király 1883-as látogatásának emlékét.