O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság)
2018.12.01-2020.12.31.

ROHU-161

Ásotthalom; Tanyasuli oktatási program

    

                - agrár- és élelmiszergazdaság -

Leírása

Az ember alapvető tevékenységei közül ősidők óta a földművelés és az állattartás biztosítja az élelem megteremtését. Az önellátás legmagasabb szintjét képviselte a múltban a tanyai gazdálkodás, és ez a lehetőség a mai napig fennáll. Élelemigényünk 60-80%-át képes a tanyai gazdaság előállítani. A tanyán élő, mintegy 300 000-es létszámú lakosság rendelkezik azzal a több évszázadon át gyarapodó, többnyire tapasztalat útján megszerzett gazdálkodási tudással, amely generációk megélhetését biztosította.

Az idősödő tanyai gazdák ma már nehezen tudják átadni ismereteiket, gyakorlati fogásaikat mert a fiatalok nagy része a városokba költözik. Ugyanakkor az utóbbi években mintegy 35 000-rel nőtt a vissza- és kiköltözés miatt a tanyai lakosok száma. Egyre többen költöznek ki a falvakba és a tanyára a könnyebb megélhetés reményében, alapvető gazdálkodási ismereteik azonban hiányosak, ami a több generáció együttélésével jellemezhető modell hiányából fakad. A Tanya-suli program elindításának célja a tanyai és háztáji gazdálkodás hagyományainak megőrzése és átadása, az önellátás és önfoglalkoztatás megteremtése, a létbiztonság növelése.

Az oktatást elméleti és gyakorlati téren, kezdő és újrakezdő gazdálkodók részére szervezik. A képzés kétfunkciós: egyfelől a tanyán élő, és az oda kiköltöző kezdő gazdákat felkészíti az új kihívásokra, a hagyományőrzés és a korszerű tanyai gazdálkodás működésének ötvözeteként egy új típusú, háztáji gazdálkodás alapjaira épülő, fenntartható gazdaság kialakítására. Másfelől a városi lakosokat megismerteti a tanyai élet szépségeivel, a tanyai gazdálkodás módszereivel, a megtermelt termékek értékével, feldolgozásával, és alkalmat ad az alternatív foglalkoztatási lehetőségek tanyai helyszínen való megtekintésére.

A Tanya-suli oktatási program “háztáji gazdálkodás” alprogramja – a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – 2013 szeptemberétől Ásotthalmon és Ruzsán két csoporttal indult, 10-10 hallgató részvételével. Az elméleti és gyakorlati oktatás során a résztvevők felfrissítik gazdálkodási tapasztalataikat, s kiegészítik azokat új ismeretekkel: a tanyai és háztáji gazdálkodás múltjával, és az agro-turisztikai lehetőségekkel.

 

Tudtad-e?

  • A tanya az alföldi városok és falvak határában szétszórtan álló, rendszerint egy lakóházat és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magában foglaló, paraszti használatú, állandóan lakott magános telep.
  • A tanyák kialakulásának alapvető feltétele volt a paraszti földtulajdon vagy a kötetlen, szabad földhasználat.